Zaštita podataka

zaštiti podataka

Poštovani,

Kao što ste možda već čuli, Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) stupila je na snagu u petak 25. maja.

Sigurnost podataka svih naših članova i kupaca ostaće naš prioritet i apsolutno nećemo dozvoliti ni najmanju mogućnost zloupotrebe.

Pet Shop Sumo se zalaže za očuvanje principa privatnosti u sakupljanju, korišćenju i zaštiti korisničkih informacija i u skladu sa ovim načelima dostavlja obaveštenja korisnicima po ustaljenoj praksi – korisnici biraju koji se njihovi podaci mogu koristiti u marketinške svrhe, koje informacije žele da podele, mogu da ažuriraju ili menjaju podatke, i postavljaju pitanja u vezi sa zaštitom privatnosti.

Veoma cenimo odnos koji imamo sa vama i ulažemo veliku odgovornost u upravljanje informacijama o korisnicima. Veliku pažnju usmeravamo ka čuvanju ličnih informacija u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti, postojećim zakonima o privatnosti, shodno internim standardima i praksama.

Vaše lične podatke koristićemo samo u cilju što brže i kvalitetnije isporuke i informisanja o izdanjima, događajima, akcijama i autorima. Pristup njima, kao i do sada, neće imati niko sem naših ovlašćenih operatera koji vode brigu o internet sajtu i komunikaciji sa kupcima.

U svakom trenutku možete da nam se obratite ukoliko želite da imate uvid u svoje podatke i zahtevati promenu ili njihovo brisanje iz naše baze.

Vaš Pet Shop Sumo

X